je zaregistrovaná pod číslom 197603 v registri Národnej banky Slovenska,
      podregister Poistenia alebo zaistenia a je podriadeným finančným agentom

      spoločnosti MACULA poisťovacie služby, s.r.o. / SFA

   

 
       Poskytneme vám tieto služby:
 
  • analýza poistných rizík
  • odporučenie najvhodnejšieho poistenia
  • dojednanie poistenia s vybranou poisťovňou
  • správa poistných zmlúv
  • spolupráca pri likvidácii poistných udalostí