Adresa

Avensi, s.r.o.

Hlavná 24

917 01 Trnava

 

Zobraziť na mape

 

E-mail:

insure@insure.sk

 

Telefón: +421 33 5511 478

Mobil: +421 903 721 521

 

Webová stránka:

insure.sk

 

Obchodný register

Avensi, s.r.o., Hlavná 24, 917 01 Trnava, IČO: 46 945 130

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35495/T

 

Finančný agent

Avensi, s.r.o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na

základe zmluvy so spoločnosťou MACULA poisťovacie služby, s.r.o. so sídlom

Námestie Martina Benku 6302/14, 811 07 Bratislava, IČO: 35 978 201